Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanOBOHACENÍ STÁLÉ EXPOZICE HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU MĚSTA

Místo konání: Muzeum Kroměřížska

Zveřejněno: 20.October.2015


Shrnutí: Stálá expozice Historie ukrytá pod dlažbou města byla obohacena o novou vitrínu.


Z nových objevů aneb Historie ukrytá nejen pod dlažbou města

 

Nejen historické jádro města a jeho podzemí odhalují čas od času svá tajemství. Také stavební aktivity na obvodě města přinášejí  nové objevy. Patří  k nim zejména  unikátní nálezy získané  v rámci památkové obnovy Květné zahrady (Libosadu). Díky  zahradní archeologii se v letech 2001 až 2002 podařilo  archeologickému pracovišti MK zdokumentovat zaniklé účelové stavby v někdejší  Holandské a Pomerančové zahradě, součásti  biskupského Libosadu, který  v letech  1665 až 1675 na okraji města vybudoval olomoucký biskup Karel  II. Lichtenstein  z Castelkornu.  Archeologický výzkum  odkryl například základy původních barokních oranžérií se systémem  kanálového vytápění, zásobní studnu  a vodovodní  štoly, základy fontány a množství předmětů souvisejících  s provozem zahrady (historickou zahradní keramiku, nářadí aj.).  Právě archeologie, v kombinaci se studiem dobových obrazových pramenů, tak  přispěla k poznání vývoje tohoto zahradního skvostu, jehož část  s nástupem romantismu ztratila svoji původní  tvář i obsah. Výběr nejzajímavějších  nálezů přibližuje nově instalovaná vitrína situovaná ve vstupní části expozice Historie ukrytá pod dlažbou města. 

 

 {C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014