Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanVÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ŠKPVU

Místo konání: Muzeum Kroměřížska, Přednáškový sál


Od: 26.January.2016 Do: 26.January.2016


Shrnutí:


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ŠVABINSKÉHO KRUHU PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

 

PROGRAM:

 

  • Přehled činnosti Švabinského kruhu za rok 2015
  • Práce výboru ŠKPVU, úprava Stanov a názvu spolku
  • Program akcí v roce 2016
  • Vzpomínka na Prof. PhDr. Františka Dvořáka, DrSc. (1920 - 2015), historika umění, dlouholetého člena Švabinského kruhu

 

 

Úterý 26. ledna 2016 v 17 hodin v Konferenčním sále Muzea Kroměřížska

 

 {C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014