Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanPracovníci muzea

Místo konání:


Shrnutí: Kontaktní údaje pracovníků muzea.


vrátnice a odborní pracovníci
tel. 573 338 388, 573 338 457

 

Ing. Jiří Stránský (ředitel)
tel. 573 343 298, 603 528 118
stransky@muzeum-km.cz

 

Monika Chudárková (asistentka ředitele)
tel. 573 343 297, 605 289 527
muzeum@muzeum-km.cz

 

Mgr. Markéta Mercová, Dr. (zástupce ředitele, historie)
tel. 734 417 169
mercova@muzeum-km.cz

 

Mgr. Lenka Bartíková (archeologie)

tel. 734 396 185

bartikova@muzeum-km.cz

 

Mgr. Petr Pálka (historie)
tel. 734 417 168
palka@muzeum-km.cz

 

Mgr. Barbora Mendham (etnografie)
tel. 734 396 187

polakova@muzeum-km.cz

 

Mgr. Michal Jemelka (výtvarné umění)
jemelka@muzeum-km.cz

 

Ing. Martina Václaviková (přírodní vědy)

tel. 733 622 603
vaclavikova@muzeum-km.cz

 

Mgr. Silvie Pitruzzello (lektor pro práci s dětmi)
pitruzzello@muzeum-km.cz

 

Helena Holická (knihovna)
holicka@muzeum-km.cz

 

Ing. Věra Knapková (ekonomické oddělení)
tel. 739 684 105
knapkova@muzeum-km.cz

 

Svatava Veselá (ekonomické oddělení)
vesela@muzeum-km.cz

 

Mgr. Aleš Vrtal (fotografický archiv)

vrtal@muzeum-km.cz

 

Ing. Pavel Klíma (investiční oddělení)
tel. 605 289 529
klima@muzeum-km.cz

 

Petra Smetánková, DiS. (projektový manažer)

tel. 605 236 288

smetankova@muzeum-km.cz

 

Dušan Kočner, DiS (konzervátorské oddělení)
tel. 734 396 185
kocner@muzeum-km.cz

 

Lidové stavby Rymice (průvodce)

tel. 734 173 889

 

Větrný mlýn u Velkých Těšan (průvodce)

tel. 734 396 186

 

Zámek Chropyně (průvodce)

tel. 734 173 890

 {C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014