Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanVÝSTAVA VE FIRMĚ KURARAY HOLEŠOV

Místo konání: Holešov

Zveřejněno: 3.June.2019


Shrnutí: Výstava z archeologických nálezů z místa stavby firmy Kuraray Holešov


Že záchranný archeologický výzkum před plánovanou stavbou nemusí být jen nutné zlo, dokazuje firma Kuraray Europe Moravia s.r.o. z Holešova, která si přála archeologické nálezy z místa stavby vystavit přímo v nové hale. Do projektu se kromě Muzea Kroměřížska zapojili také pracovníci kroměřížského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno a Městského muzea a galerie Holešov. Keramika a kamenná industrie z období eneolitu (pozdní doby kamenné) z místa stavby je ve výstavě doplněna o nálezy z holešovského pohřebiště z doby bronzové v trati Zdražilovsko a výběr nálezů datovaných od pravěku do středověku z katastru města Holešov. Výstava není přístupná veřejnosti.{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014