Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanTISKAŘSKÁ RODINA KRYLŮ A KROMĚŘÍŽ

Místo konání: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie


Od: 12.September.2014 Do: 5.October.2014


Shrnutí: Výstava o historii tiskařské firmy Krylů s ukázkami její produkce s důrazem na bibliofilské tisky.


Sedmdesát pět let od založení tiskárny Karel Kryl Kroměříž (1939 – 1950)

 

V roce 2014 uplynulo sedmdesát pět let od chvíle, kdy knihtiskař Karel Kryl starší zahájil po svém odchodu z Nového Jičína provoz rodinné firmy v Kroměříži. Následujících jedenáct let bylo naplněno nejen neustálým bojem s konkurencí, ale především se zásadně se měnící politickou a společenskou situací vedoucí přes léta válečná až k poválečnému vynucenému ukončení činnosti.

 

Výstava ve zkratce představuje mj. těžké počátky tiskárny v Kroměříži, předání rodinného podniku do rukou Karla Kryla mladšího a rozšíření činnosti o nakladatelství, ale i složitou situaci po ukončení války až po likvidaci firmy v padesátých letech dvacátého století. Panely s texty a dobovými fotografiemi doplňují vitríny s ukázkami produkce tiskárny, ať už se jedná o plakáty, pozvánky, ale především bibliofilské a příležitostné tisky.

 

PETR OUPOR - TISKAŘSKÁ RODINA KRYLŮ A KROMĚŘÍŽ (přednáška)

ve čtvrtek 11. září 2014 v 17 hodin v konferenčním sále Muzea Kroměřížska v rámci zahájení výstavy

 {C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014