Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanNAHLÉDNUTÍ DO SBÍREK

Umístění: Expozice a depozitáře muzea


Shrnutí: Zajímavé sbírkové předměty


Na našich nových webových stránkách jsme pro Vás připravili rubriku Nahlédnutí do sbírek. Budeme tu připravovat články o zajímavých předmětech, které se nacházejí v našich sbírkách. Buď je můžete spatřit v našich expozcích, nebo jsou prozatím uloženy v našich depozitářích.

 

Začínáme lahůdkou - Časostrojem pana Lindušky - který můžete spatřit ve vestibulu muzea na Velkém náměstí v Kroměříži.{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014