Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanOdborná knihovna

Místo konání: Muzeum Kroměřížska


Shrnutí: Odborná knihovna


Knihovna Muzea Kroměřížska je veřejně přístupná základní knihovna se zaměřením na odbornou literaturu a časopisy z oblasti historie, archeologie, dějin umění, architektury, numismatiky, národopisu, vlastivědy a přírody. Její fond je profilován obory působnosti pracovníků muzea i potřebami odborné veřejnosti. Zvláštní místo zde zaujímá regionální literatura, periodika a ostatní dokumenty podchycující území bývalého okresu Kroměříž, šířeji střední a východní Moravy.

V současné době obsahuje knihovní fond 40 000 svazků knih, kompletů periodik, katalogů, propagačních materiálů a ostatních tisků.

Od roku 2008 je dokumentovaný fond postupně zpřístupňován v on-line katalogu knihovnického systému Clavius. Touto formou je zpracována více než třetina veškerého knihovního fondu, celý fond regionální literatury a všechny nové přírůstky od r. 2008. Ostatní literaturu je možno nadále vyhledávat ve jmenném a předmětovém katalogu a katalogu periodik.

Pro badatele je k dispozici studovna s kapacitou 12 míst, vybavená potřebnou slovníkovou a encyklopedickou literaturou a s možností prezenčního studia z fondů muzea. Součástí studovny je počítač s připojením na internet a kopírovací zařízení.

Knihovna se podílí na několika digitalizačních projektech, které umožňují kompletaci a záchranu vzácných a ohrožených knihovních jednotek a jejich následné zpřístupnění pro širokou veřejnost.

Mimo úřední hodiny je možné knihovnu využívat na základě domluvy na tel. 573 338 388 nebo prostřednictvím mailu holicka@muzeum-km.cz, případně muzeum@muzeum-km.cz.{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014