Česky English
/ úvodní stránka / přidat do oblíbených / důležité odkazy
Muzeum Kroměřížska Muzeum Kroměřížska

Stálé expozice

Další objekty muzea

Aktuální informace

Ostatní informace

Expozice Příroda a člověk

Informace o vstupném | Otevírací doba


Archeologická část

Expozice podává vyčerpávají přehled o vývoji osídlení Kroměřížska od prvních stop pobytu člověka ve starší době kamenné po dobu slovanskou. Proces osídlení je dokumentován pomocí hmotných pramenů, archeologických památek a to v úzké souvislosti s životním prostředím člověka v jednotlivých etapách jeho vývoje. K názorné ilustraci slouží dioramatické výjevy, znázorňující život v pravěku a době slovanské. Intenzivní osídlení dokumentují početné památky získané náhodnými objevy i systematickými archeologickými výzkumy (např. kolekce kamenných nástrojů, depoty bronzových předmětů, keltské nálezy z hostýnského oppida, šperk z velkomoravských pohřebišť aj.). Expozice je doplněna rekonstrukcemi pravěkých výrobních zařízení a množstvím obrazového materiálu. K archeologické expozici je vydán stručný i podrobný, bohatě ilustrovaný, tištěný průvodce. Znalosti z pravěkých dějin lze ověřit pomocí tištěných soutěžních kvízů. Součástí prohlídky je odborný výklad, přizpůsobený věkovým kategoriím.


Přírodovědná část

Přírodovědná část stálé expozice je zaměřena obecně (struktura a fungování ekosystémů, druhy charakteristické pro určité biotopy), toto obecné pojetí však vychází z hlavních typů krajiny, které se nacházejí na území kroměřížského okresu. S regionální tématikou více souvisejí geologické a paleontologické exponáty v úvodu expozice, kde je umístěn také přehled vývoje flóry a fauny v jednotlivých geologických obdobích. Dioramata s dermoplastickými preparáty ptáků a savců znázorňují biotopy kulturní stepi, lesa a vodní plochy. Ke každému typu biotopu je zde textový a obrazový materiál a další autentické ukázky přírodnin. Jedná se hlavně o herbáře, vzorky listů a plodů dřevin, lišejníků, hub a obilnin, zoologické exponáty jsou zastoupeny hmyzem, schránkami měkkýšů a v rámci části vztahující se k vodním ekosystémům i lihovými preparáty ryb a modely obojživelníků. K přírodovědné části expozice je vydán stručný průvodce přírodou Kroměřížska.

Kontakty

Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, IČO: 00091138
Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž
telefon: 573 338 388, 573 338 457
e-mail: muzeum@muzeum-km.cz

Interaktivní mapa

Zlínský kraj
KNIHOVNA ON LINE KATALOG

Související fotografie

Pohled do expozice Příroda a člověk Pohled do expozice Příroda a člověk Zoomorfní nádoba Náušnice Náušnice Ryba Zkamenělina Kamenná sekerka

Otevírací doba

Celoročně, mimo pondělí
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Vstupné

Bližší informace zde

Muzeum Kroměřížska Copyright © 2006 - 2014 | Muzeum Kroměřížska. Veškeré informace stránek www.muzeum-km.cz
Je zakázáno publikovat bez svolení autora. (grafika a aplikace) DUNA Graphics, s.r.o.