Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanOdborná knihovna

Výpůjční řád knihovny Muzea Kroměřížska

 

Výpůjční služby

Knihovna Muzea Kroměřížska zpřístupňuje a půjčuje literaturu ze svých fondů odborným pracovníkům, čtenářům a badatelům absenčně i prezenčně.

Půjčování některých knih a periodik je omezeno pouze na studijní prostory knihovny. O absenční výpůjčce vždy rozhoduje pracovník knihovny. Uživatelům knihovny, kteří nemají trvalý či přechodný pobyt v regionu Kroměříž se literatura půjčuje pouze prezenčně. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je čtyři týdny, nestanoví-li pracovník knihovny jinak. Výpůjční lhůta může být na žádost čtenáře prodloužena nejvýše dvakrát, nežádá-li o knihu další čtenář. Prodloužení lze provést osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Nevrátí-li čtenář zapůjčené publikace ve stanovené lhůtě, vybírá knihovna MK sankční poplatky v souladu s Ceníkem služeb knihovny Muzea Kroměřížska a až do vrácení všech knih a vyrovnání pohledávek neposkytuje uživateli další služby.

Roční zápisné na základě Ceníku služeb knihovny Muzea Kroměřížska:

 Dospělí  50,-
 Studentni, důchodci, držitelé průkazů ZTP  30,-
 Jednorázový vstup  10,-

                                                                                                                        

Meziknihovní výpůjční služby

Žádá-li čtenář odbornou literaturu, která není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna její zápůjčku , příp. vyhotovení kopií z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Za tuto službu si knihovna účtuje poštovné a poplatky požadované zasílajícími knihovnami.

 

Reprografické služby

Knihovna poskytuje kopírovací služby na černobílé kopírce, tyto kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu čtenáře, který si kopie objednal. Objednavatel je povinen s kopiemi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Pracovník knihovny může odmítnout kopírování z knih a časopisů, kterým by hrozilo poškození. Poplatky za tuto službu jsou účtovány v souladu s Ceníkem služeb knihovny Muzea Kroměřížska.

V současnosti jsou ceny stanoveny následovně: 

 

   jednostranně  oboustranně
 A4  2,-  3,-
 A3  3,-  5,-

Ceny jsou včetně DPH.

 

U vyvázaných starších novin a knih, kterým hrozí při kopírování poškození je cena stanovena následovně:

 

   jednostranně  oboustranně
 A4  4,-  7,-
 A3  7,-  12,-

Ceny jsou včetně DPH.

{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014