Název loga
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích Partner MMR Partner IROP

3R

14. 5. 2022 - 18. 9. 2022

Výstava bratří Růžičkových

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Interaktivní výstavní projekt

19. 8. 2022 - 20. 8. 2022

Dožínky Zlínského kraje 2022

22. 8. 2022

Komentovaná prohlídka výstavy 3R se Štěpánem Růžičkou

26. 8. 2022

Večerní prohlídky Muzea v přírodě Rymice

30. 9. 2022 - 27. 11. 2022

Naše ZUŠKA – dáma stočtyřicetiletá

19. 8. 2022 - 20. 8. 2022

Dožínky Zlínského kraje 2022

22. 8. 2022

Komentovaná prohlídka výstavy 3R se Štěpánem Růžičkou

26. 8. 2022

Večerní prohlídky Muzea v přírodě Rymice

8. 9. 2022

Komentovaná prohlídka expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

23. 9. 2022

Přednáška společnosti Zachraň jídlo

30. 9. 2022 - 27. 11. 2022

Naše ZUŠKA – dáma stočtyřicetiletá

30. 9. 2022

Noc vědců 2022

9. 11. 2022

XXVII. konference Židé a Morava

Všechny události

1. 10. 2021 - 31. 12. 2022

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

1. 5. 2022 - 30. 9. 2022

Včelařství - edukační program pro děti v Muzeu v přírodě Rymice

3R

14. 5. 2022 - 18. 9. 2022

Výstava bratří Růžičkových

1. 6. 2022 - 30. 9. 2022

Voňavá kouzla v Rymicích – edukační program

3. 6. 2022 - 30. 9. 2022

Výstava v tvrzi Rymice

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Edukační program k výstavnímu projektu Zachraň jídlo!

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Interaktivní výstavní projekt

1. 10. 2021 - 31. 12. 2022

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

1. 5. 2022 - 30. 9. 2022

Včelařství - edukační program pro děti v Muzeu v přírodě Rymice

1. 6. 2022 - 30. 9. 2022

Voňavá kouzla v Rymicích – edukační program

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Edukační program k výstavnímu projektu Zachraň jídlo!

 

Expozice umístěná v historickém sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

 

Expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky

 

V šesti výstavních sálech se lze seznámit s průřezem díla Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka

 

Expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848–1948.

 

Objevte tajemný svět pod střechami...

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích tvoří sedm domů, které stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice, větrný mlýn a také renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

 

Větrný mlýn německého typu, který se stal pro svou zachovalost a autenticitu národní kulturní památkou.

Aktuality


15.8.2022

Upozornění pro návštěvníky

1.8.2022

Srpen v Muzeu Kroměřížska

Všechny aktuality

Zlínský kraj Asociace muzeí a galerií České republiky Český svaz muzeí v přírodě Město Kroměříž Kroměřížsko Kroměřížský deník Český rozhlas Zlín Objevuj památky Knihovna Kroměřížska Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž Východní Morava Rengl – plakátovací plochy Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži CzechTourism