Název loga

Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

25.9.2023

Tisková zpráva k výstavě Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

Září

Předmět měsíce září

15. 9. 2023 - 19. 11. 2023

Hesham Malik. Nejisté vibrace

30. 9. 2023

Zamykání chaloupek Muzea v přírodě Rymice

6. 10. 2023

Noc vědců 2023

13. 10. 2023

Mezinárodní den archeologie v Muzeu Kroměřížska

28. 9. 2023 - 5. 11. 2023

Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

30. 9. 2023

Zamykání chaloupek Muzea v přírodě Rymice

2. 10. 2023 - 28. 6. 2024

Edukační program

5. 10. 2023

Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech

6. 10. 2023

Noc vědců 2023

13. 10. 2023

Mezinárodní den archeologie v Muzeu Kroměřížska

Všechny události

1. 5. 2023 - 30. 9. 2023

Včelařství aneb Rojení v Rymicích

1. 6. 2023 - 30. 9. 2023

Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku

4. 9. 2023 - 28. 6. 2024

Edukační program

15. 9. 2023 - 19. 11. 2023

Hesham Malik. Nejisté vibrace

 

Expozice umístěná v historickém sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

 

Expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky

 

V šesti výstavních sálech se lze seznámit s průřezem díla Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka

 

Expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848–1948.

 

Objevte tajemný svět pod střechami...

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích tvoří sedm domů, které stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice, větrný mlýn a také renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

 

Větrný mlýn německého typu, který se stal pro svou zachovalost a autenticitu národní kulturní památkou.

Aktuality


25.9.2023

Tisková zpráva k výstavě Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

21.9.2023

Omezení provozu knihovny

Všechny aktuality

Zlínský kraj ICOM National Committee Czech Republic Asociace muzeí a galerií České republiky Český svaz muzeí v přírodě Město Kroměříž Kroměřížsko Univerzita Palackého v Olomouci Kroměřížský deník Webarchiv Český rozhlas Zlín Knihovna Kroměřížska Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž Východní Morava Rengl – plakátovací plochy Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži CzechTourism