Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

12. 4. 2024 - 22. 9. 2024

Někdo to rád sušené

1. 5. 2024 - 28. 6. 2024

Včelařství aneb Rojení v Rymicích

14. 6. 2024 - 1. 9. 2024

Zábaviště pro sviště

15. 6. 2024

Den řemesel v Muzeu v přírodě Rymice

19. 6. 2024

Tajemný Jan Milíč z Kroměříže

19. 6. 2024

Tajemný Jan Milíč z Kroměříže

1. 7. 2024

Zábavné tvoření s ilustrátorkou Vendulou Hegerovou

20. 9. 2024 - 1. 12. 2024

Naše koně

11. 10. 2024 - 16. 3. 2025

Hradisko u Kroměříže. Pevnost z doby bronzové

13. 12. 2024 - 2. 3. 2025

Ondřej Oliva. Objekty

 

Expozice umístěná v historickém sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

 

Expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky

 

V šesti výstavních sálech se lze seznámit s průřezem díla Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka

 

Expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848–1948.

 

Objevte tajemný svět pod střechami...

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích tvoří sedm domů, které stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice, větrný mlýn a také renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

 

Větrný mlýn německého typu, který se stal pro svou zachovalost a autenticitu národní kulturní památkou.

Aktuality


11.6.2024

Vstupné na výstavu Zábaviště pro sviště

10.6.2024

Koncerty v Památníku Maxe Švabinského v rámci festivalu Forfest 2024

Všechny aktuality

Zlínský kraj ICOM National Committee Czech Republic Asociace muzeí a galerií České republiky Český svaz muzeí v přírodě Město Kroměříž Kroměřížsko Univerzita Palackého v Olomouci Kroměřížský deník Webarchiv Český rozhlas Zlín Knihovna Kroměřížska Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž Východní Morava Rengl – plakátovací plochy Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži CzechTourism