Název loga
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích Partner MMR Partner IROP

24.3.2023

Přehled důležitých akcí v Kroměříži i v Rymicích.

3. 3. 2023 - 7. 5. 2023

Vladimír Škranc. Malíř kroměřížských zákoutí

17. 3. 2023 - 23. 4. 2023

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha

1. 4. 2023

Odemykání chaloupek Muzea v přírodě Rymice

6. 4. 2023

Barvy a světlo v zahradách

6. 4. 2023

Kouzlo Velikonoc (akce pro seniory)

20. 4. 2023

Komentovaná prohlídka výstavy Vladimír Škranc. Malíř kroměřížských zákoutí

31. 3. 2023

Mezinárodní den dětské knihy

1. 4. 2023

Odemykání chaloupek Muzea v přírodě Rymice

6. 4. 2023

Barvy a světlo v zahradách

6. 4. 2023

Kouzlo Velikonoc (akce pro seniory)

20. 4. 2023

Komentovaná prohlídka výstavy Vladimír Škranc. Malíř kroměřížských zákoutí

20. 4. 2023

Mezinárodní den Země v Muzeu v přírodě Rymice

23. 4. 2023

Komentovaná prohlídka výstavy Alexej Vojtášek – Juraj Čutek. Malba a socha

Všechny události

1. 10. 2021 - 30. 6. 2023

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Paleta Maxe Švabinského

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Edukační program pro školy ve stálé expozici.

3. 3. 2023 - 7. 5. 2023

Vladimír Škranc. Malíř kroměřížských zákoutí

17. 3. 2023 - 23. 4. 2023

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha

20. 3. 2023 - 5. 4. 2023

Velikonoční program v muzeu

20. 3. 2023 - 5. 4. 2023

Velikonoční čas v Rymicích

1. 10. 2021 - 30. 6. 2023

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Paleta Maxe Švabinského

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Edukační program pro školy ve stálé expozici.

20. 3. 2023 - 5. 4. 2023

Velikonoční program v muzeu

20. 3. 2023 - 5. 4. 2023

Velikonoční čas v Rymicích

31. 3. 2023

Mezinárodní den dětské knihy

20. 4. 2023

Mezinárodní den Země v Muzeu v přírodě Rymice

Všechny programy

 

Expozice umístěná v historickém sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

 

Expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky

 

V šesti výstavních sálech se lze seznámit s průřezem díla Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka

 

Expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848–1948.

 

Objevte tajemný svět pod střechami...

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích tvoří sedm domů, které stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice, větrný mlýn a také renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

 

Větrný mlýn německého typu, který se stal pro svou zachovalost a autenticitu národní kulturní památkou.

Aktuality


24.3.2023

Přehled důležitých akcí v Kroměříži i v Rymicích.

13.3.2023

Tisková zpráva k výstavě Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha

Všechny aktuality

Zlínský kraj ICOM National Committee Czech Republic Asociace muzeí a galerií České republiky Český svaz muzeí v přírodě Město Kroměříž Kroměřížsko Univerzita Palackého v Olomouci Kroměřížský deník Český rozhlas Zlín Knihovna Kroměřížska Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž Východní Morava Rengl – plakátovací plochy Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži CzechTourism