Název loga

Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

5. 5. 2023 - 18. 6. 2023

KLENOTY ze SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí

5. 5. 2023 - 16. 6. 2023

Sklářská škola

26. 5. 2023 - 17. 9. 2023

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

1. 6. 2023 - 30. 9. 2023

Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku

8. 6. 2023

Komentovaná prohlídka výstavy Klenoty ze SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí

10. 6. 2023

Den řemesel a pivní festival v Rymicích

15. 6. 2023

Mezinárodní den větru (u mlýna v Rymicích)

8. 6. 2023

Komentovaná prohlídka výstavy Klenoty ze SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí

10. 6. 2023

Den řemesel a pivní festival v Rymicích

15. 6. 2023

Mezinárodní den větru (u mlýna v Rymicích)

21. 6. 2023

Zahradou ticha za umělci a uměním

23. 6. 2023 - 3. 9. 2023

Dotýkat se exponátů přikázáno!

15. 9. 2023 - 19. 11. 2023

Hesham Malik. Nejisté vibrace

28. 9. 2023 - 5. 11. 2023

Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

Všechny události

1. 10. 2021 - 30. 6. 2023

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Paleta Maxe Švabinského

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Edukační program pro školy ve stálé expozici.

1. 5. 2023 - 30. 9. 2023

Včelařství aneb Rojení v Rymicích

5. 5. 2023 - 18. 6. 2023

KLENOTY ze SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí

5. 5. 2023 - 16. 6. 2023

Sklářská škola

26. 5. 2023 - 17. 9. 2023

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

1. 6. 2023 - 30. 9. 2023

Dobrovolní archeologové na východním Kroměřížsku

Všechny události

1. 10. 2021 - 30. 6. 2023

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Paleta Maxe Švabinského

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Edukační program pro školy ve stálé expozici.

1. 5. 2023 - 30. 9. 2023

Včelařství aneb Rojení v Rymicích

5. 5. 2023 - 16. 6. 2023

Sklářská škola

1. 6. 2023 - 30. 9. 2023

Voňavá kouzla v Rymicích

15. 6. 2023

Mezinárodní den větru (u mlýna v Rymicích)

 

Expozice umístěná v historickém sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

 

Expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky

 

V šesti výstavních sálech se lze seznámit s průřezem díla Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka

 

Expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848–1948.

 

Objevte tajemný svět pod střechami...

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích tvoří sedm domů, které stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice, větrný mlýn a také renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

 

Větrný mlýn německého typu, který se stal pro svou zachovalost a autenticitu národní kulturní památkou.

Aktuality


1.6.2023

Co se bude dít v červnu v Muzeu Kroměřížska?

1.6.2023

Omezení provozu knihovny

Všechny aktuality

Zlínský kraj ICOM National Committee Czech Republic Asociace muzeí a galerií České republiky Český svaz muzeí v přírodě Město Kroměříž Kroměřížsko Univerzita Palackého v Olomouci Kroměřížský deník Webarchiv Český rozhlas Zlín Knihovna Kroměřížska Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž Východní Morava Rengl – plakátovací plochy Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži CzechTourism