Název loga
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích Partner MMR Partner IROP

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Interaktivní výstavní projekt

30. 9. 2022 - 27. 11. 2022

Naše ZUŠKA – dáma stočtyřicetiletá

6. 10. 2022

Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech.

8. 10. 2022

Komentovaná prohlídka Výstavního projektu Zachraň jídlo!

11. 10. 2022

Unikátní pohřebiště germánských bojovníků v Roštění

26. 10. 2022

Podzimní prázdniny v Muzeu Kroměřížska aneb prázdninový den s Elou

6. 10. 2022

Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech.

8. 10. 2022

Komentovaná prohlídka Výstavního projektu Zachraň jídlo!

11. 10. 2022

Unikátní pohřebiště germánských bojovníků v Roštění

26. 10. 2022

Podzimní prázdniny v Muzeu Kroměřížska aneb prázdninový den s Elou

27. 10. 2022

Větrohrátky – prázdninové dílničky v Muzeu Kroměřížska

9. 11. 2022

XXVII. konference Židé a Morava

16. 11. 2022

Den boje za svobodu a demokracii

Všechny události

1. 10. 2021 - 30. 6. 2023

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Edukační program k výstavnímu projektu Zachraň jídlo!

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Interaktivní výstavní projekt

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Paleta Maxe Švabinského

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Edukační program pro školy ve stálé expozici.

30. 9. 2022 - 27. 11. 2022

Naše ZUŠKA – dáma stočtyřicetiletá

1. 10. 2021 - 30. 6. 2023

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Edukační program k výstavnímu projektu Zachraň jídlo!

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Paleta Maxe Švabinského

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Edukační program pro školy ve stálé expozici.

16. 11. 2022

Den boje za svobodu a demokracii

1. 12. 2022 - 16. 12. 2022

Vánoce v Rymicích

5. 12. 2022 - 21. 12. 2022

Vánoční program v muzeu

9. 1. 2023 - 26. 2. 2023

Sochařina, je to dřina?

Všechny programy

 

Expozice umístěná v historickém sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

 

Expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky

 

V šesti výstavních sálech se lze seznámit s průřezem díla Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka

 

Expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848–1948.

 

Objevte tajemný svět pod střechami...

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích tvoří sedm domů, které stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice, větrný mlýn a také renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

 

Větrný mlýn německého typu, který se stal pro svou zachovalost a autenticitu národní kulturní památkou.

Aktuality


23.9.2022

Volná pracovní pozice v Muzeu Kroměřížska

Všechny aktuality

Zlínský kraj Asociace muzeí a galerií České republiky Český svaz muzeí v přírodě Město Kroměříž Kroměřížsko Kroměřížský deník Český rozhlas Zlín Objevuj památky Knihovna Kroměřížska Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž Východní Morava Rengl – plakátovací plochy Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži CzechTourism