Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích Partner MMR Partner IROP

Leden

Slavnostní střelecký terč "Osvobozená vlast"

22. 10. 2021 - 30. 1. 2022

Název výstavy je poctou zdejší krajině prosluněných lužních lesů – je to krajina Švabinského mládí, na niž vzpomínal celý život. Kroměřížský malíř a hudebník Václav Vaculovič (* 1957 Olomouc) se představí především pracemi na papíře. Drobné temperové kvaše se významově pohybují na hranici symbolu, oscilují mezi kresbou – malbou, jsou mnohovrstevné až nejednoznačné. V komorním výběru se návštěvníci seznámí s temperovými studiemi, které si autor dělá kontinuálně po dobu více jak čtyř desetiletí. Jejich význam se odvíjí od velkých formátů, k nimž procesuálně míří. Pro Václava Vaculoviče znamenají možnost udržet si rovnováhu tvorby, dostat ve zhuštěné formě na malou plochu vše, o čem léta přemýšlí. Celou obrazovou plochu se záměrem ladí do jednoho převažujícího odstínu, čímž dosahuje naléhavějšího účinku – téměř lehce nahozené imprese, takový šepot malby v pianissimu až po polohy, jež nebyla původně určena k vystavování. 

28. 1. 2022 - 15. 5. 2022

Výstava Náhrdelník času s edukačním programem

3. 2. 2022

Cesta člověka z přírody do krajiny

11. 2. 2022 - 24. 4. 2022

Vladimír Kudlík. Nejkrásnější je nahá...

24. 2. 2022

Prohlídka výstavy s její autorkou a kurátorkou.

28. 3. 2022 - 1. 4. 2022

Edukační program pro školy

6. 4. 2022 - 13. 4. 2022

Edukační program pro školy

28. 1. 2022 - 15. 5. 2022

Výstava Náhrdelník času s edukačním programem

3. 2. 2022

Cesta člověka z přírody do krajiny

11. 2. 2022 - 24. 4. 2022

Vladimír Kudlík. Nejkrásnější je nahá...

24. 2. 2022

Prohlídka výstavy s její autorkou a kurátorkou.

28. 3. 2022 - 1. 4. 2022

Edukační program pro školy

6. 4. 2022 - 13. 4. 2022

Edukační program pro školy

1. 5. 2022 - 30. 9. 2022

Včelařství - edukační program pro děti v Muzeu v přírodě Rymice

1. 6. 2022 - 30. 9. 2022

Voňavá kouzla v Rymicích – edukační program

1. 10. 2021 - 31. 12. 2022

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

22. 10. 2021 - 30. 1. 2022

Název výstavy je poctou zdejší krajině prosluněných lužních lesů – je to krajina Švabinského mládí, na niž vzpomínal celý život. Kroměřížský malíř a hudebník Václav Vaculovič (* 1957 Olomouc) se představí především pracemi na papíře. Drobné temperové kvaše se významově pohybují na hranici symbolu, oscilují mezi kresbou – malbou, jsou mnohovrstevné až nejednoznačné. V komorním výběru se návštěvníci seznámí s temperovými studiemi, které si autor dělá kontinuálně po dobu více jak čtyř desetiletí. Jejich význam se odvíjí od velkých formátů, k nimž procesuálně míří. Pro Václava Vaculoviče znamenají možnost udržet si rovnováhu tvorby, dostat ve zhuštěné formě na malou plochu vše, o čem léta přemýšlí. Celou obrazovou plochu se záměrem ladí do jednoho převažujícího odstínu, čímž dosahuje naléhavějšího účinku – téměř lehce nahozené imprese, takový šepot malby v pianissimu až po polohy, jež nebyla původně určena k vystavování. 

1. 10. 2021 - 31. 12. 2022

Edukační program ke stálé expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948

28. 1. 2022 - 15. 5. 2022

Výstava Náhrdelník času s edukačním programem

28. 3. 2022 - 1. 4. 2022

Edukační program pro školy

6. 4. 2022 - 13. 4. 2022

Edukační program pro školy

1. 5. 2022 - 30. 9. 2022

Včelařství - edukační program pro děti v Muzeu v přírodě Rymice

1. 6. 2022 - 30. 9. 2022

Voňavá kouzla v Rymicích – edukační program

 

Expozice umístěná v historickém sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

 

Expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848–1948.

 

V šesti výstavních sálech se lze seznámit s průřezem díla Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka

 

V nově zrekonstruovaných podkrovních prostorách vznikla expozice Poklady staré půdy. Na její přípravě se podíleli nejen obyvatelé města Kroměříž, ale i lidé z blízkého okolí, kteří na výzvu autorů expozice přinesli do muzea zapomenuté či neobvyklé předměty objevené na půdách nebo ve sklepech. Expozice vtáhne návštěvníky do světa fantazie, který je umocněn autentickým prostorem se zachovalými trámy, temnými zákoutími a záhadnými dvířky. Tajemnou atmosféru navozuje hra světla a tmy i důmyslně ukryté poklady na místech, kde by je málokdo očekával. Přijďte odhalit nejedno překvapení.

 

Expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích tvoří sedm domů, které stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice, větrný mlýn a také renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

 

Větrný mlýn německého typu, který se stal pro svou zachovalost a autenticitu národní kulturní památkou.

 

Původně lovecký zámeček olomouckých biskupů vám nabízí prohlídku historických sálů, expozici dějin města, lidové kultury a rybníkářství.

Aktuality


3.1.2022

Co se děje v lednu v muzeu?

16.12.2021

PF 2022

Všechny aktuality

Zlínský kraj Asociace muzeí a galerií České republiky Český svaz muzeí v přírodě Město Kroměříž Kroměřížsko Objevuj památky Knihovna Kroměřížska Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž Východní Morava Rengl – plakátovací plochy Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži CzechTourism