Název loga

Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

17. 11. 2023 - 28. 1. 2024

Hebké kouzlo Vánoc.Poetická tvorba Ivany Langrové

20. 11. 2023 - 20. 12. 2023

Edukační program

1. 12. 2023 - 11. 2. 2024

Umění je stav duše XIII.

1. 12. 2023 - 30. 12. 2023

Zdobení baněk

5. 12. 2023 - 7. 1. 2024

Bařinkův mechanický betlém

2. 12. 2023

Vánoční workshop s výtvarnicí Ivanou Langrovou

4. 12. 2023 - 20. 12. 2023

Edukační program v Rymicích

5. 12. 2023 - 7. 1. 2024

Bařinkův mechanický betlém

7. 12. 2023

přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech

7. 12. 2023

Hebké kouzlo Vánoc – akce vhodná pro seniory

9. 12. 2023

Vánoční tvoření v Muzeu Kroměřížska

10. 12. 2023

Vánoční jarmark Muzea v přírodě Rymice

12. 12. 2023

Přednáška PhDr. Pavla Škrance z cyklu Rozhledy po pravěké a starověké architektuře I

Všechny události

4. 9. 2023 - 28. 6. 2024

Edukační program

2. 10. 2023 - 28. 6. 2024

Edukační program

17. 11. 2023 - 28. 1. 2024

Hebké kouzlo Vánoc.Poetická tvorba Ivany Langrové

20. 11. 2023 - 20. 12. 2023

Edukační program

1. 12. 2023 - 11. 2. 2024

Umění je stav duše XIII.

1. 12. 2023 - 30. 12. 2023

Zdobení baněk

 

Expozice umístěná v historickém sklepení podává kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku.

 

Expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky

 

V šesti výstavních sálech se lze seznámit s průřezem díla Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka

 

Expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848–1948.

 

Objevte tajemný svět pod střechami...

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také edukační oddělení, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím.

 

Areál památek lidového stavitelství východní Hané v Rymicích tvoří sedm domů, které stojí na původním místě a dotváří charakter vesnice, větrný mlýn a také renesanční tvrz s hospodářským dvorem.

 

Větrný mlýn německého typu, který se stal pro svou zachovalost a autenticitu národní kulturní památkou.

Zlínský kraj ICOM National Committee Czech Republic Asociace muzeí a galerií České republiky Český svaz muzeí v přírodě Město Kroměříž Kroměřížsko Univerzita Palackého v Olomouci Kroměřížský deník Webarchiv Český rozhlas Zlín Knihovna Kroměřížska Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž Východní Morava Rengl – plakátovací plochy Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži CzechTourism