Název loga

6. 10. 2022

Přednáška z cyklu Zahradní kultura v souvislostech.

8. 10. 2022

Komentovaná prohlídka Výstavního projektu Zachraň jídlo!

11. 10. 2022

Unikátní pohřebiště germánských bojovníků v Roštění

26. 10. 2022

Podzimní prázdniny v Muzeu Kroměřížska aneb prázdninový den s Elou

27. 10. 2022

Větrohrátky – prázdninové dílničky v Muzeu Kroměřížska

9. 11. 2022

XXVII. konference Židé a Morava