Název loga

Edukační oddělení Muzea Kroměřížska připravilo v dubnu 2021 pro veřejnost individuální hravou a naučnou stezku lesem na Barbořině v Kroměříži. Trasa byla dlouhá necelý kilometr a návštěvníky na ní čekalo 10 stanovišť. Na každém z nich se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života mravenců lesních a také se mohli zabavit drobnými aktivitami a hrami. Na stanovištích se také hledal kód. Složením všech kódů na konci stezky se získalo heslo, za jehož vyřčení byla na recepci Muzea Kroměřížska předána zasloužená odměna.

 

Odměn bylo rozdáno mnoho a nás velmi těší projevený zájem!Fotogalerie