Název loga

Nová publikace Terče kroměřížských ostrostřelců

Muzeum Kroměřížska vydalo koncem roku 2022 novou publikaci Terče kroměřížských ostrostřelců. Autory jsou historička Markéta Mercová a historik umění Martin Janák. Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

 

Publikace byla vydána k výstavě Terče kroměřížských ostrostřelců konané v Muzeu Kroměřížska ve dnech 16. 12. 2022 – 5. 3. 2023. Katalog se věnuje dosud málo odborně zpracovanému tématu z oblasti spolkové činnosti v Kroměříži v 17.–20. století. Poprvé představuje jako celek téměř sedmdesát dřevěných malovaných terčů kroměřížských ostrostřelců, které jsou součástí sbírkového fondu Muzea Kroměřížska. Celý tento dochovaný soubor byl pro potřeby publikace digitalizován, poprvé komplexně odborně zpracován a získané poznatky byly doplněny o podrobnou historii střeleckých spolků v Kroměříži a dobové fotografie. Katalog představuje chronologicky terče zhotovené mezi lety 1662 až 1932, které se vyznačují precizností provedení a pestrostí námětů. Mezi nimi převažují pastýřské, mytologické nebo žánrové výjevy, ale jsou zde zobrazeny i slovní a vizuální hříčky nebo dobové kroměřížské reálie a veduty města. K jejich autorům se mj. řadí výtvarníci z Kroměříže nebo blízkého okolí, jako byl Emil Máčel, František Zedník, Karel Vladimír Beck nebo Karel Minář. Jiné terče byly zakoupeny, popř. zhotoveny autory působícími např. v Mnichově nebo v Opavě.

 

Cena publikace je 400 Kč.

Možno ji zakoupit na recepci našeho muzea, případně objednat na e-mailu podatelna@muzeum-km.cz nebo na telefonním čísle 734 396 186.

 

 Fotogalerie