Název loga

Aktuální informace pro návštěvníky muzea a objektů týkající se vládních nařízení (COVID-19)

  • návštěvnická kapacita jednotlivých prostor a objektů je regulována recepčními a průvodci tak, aby bylo možné dodržovat rozestupy 1,5 m
  • návštěvníci jsou povinni dodržovat rozestupy 1,5 m s výjimkou osob ze stejné domácnosti nebo dětí, žáků či studentů jedné školy
  • je zakázán vstup a návštěva prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19
  • po celou dobu návštěvy muzea a objektů musí mít návštěvník zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP2 či nanorouškou
  • při návštěvě muzea a objektů využijte dezinfekci rukou