Název loga

Do Muzea Kroměřížska se sjeli etnologové z celé České republiky

Muzeum Kroměřížska 12. a 13. října hostilo odborný seminář Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Sešlo se na něm přes 40 účastníků z celé České republiky. Hlavním tématem bylo Zvěroklestičství v Čechách a na Moravě. Zástupci muzeí debatovali i o dalších zajímavých otázkách a zvolili také nový výbor a předsedu EK.

 

Účastníky přivítala Martina Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska, které konferenci s EK AMG spolupořádalo, a také vedoucí odboru kultury Zlínského kraje Romana Habartová, která přednesla zdravici radní Zlínského kraje pro oblast kultury Zuzany Fišerové. Úvodní slovo obstaral předseda EK AMG Michal Chmelenský. Celkem hosté slyšeli zhruba dvě desítky odborných příspěvků.

 

Seminář se zaměřil na téma zvěroklestičství. „Naše komise si vzala za úkol zpracovávat pojmosloví různých oborů. Už vyšlo zpracované školství, myslivectví, teď jsme se zabývali zvěroklestičstvím a příště budeme pokračovat vinařstvím. Z toho pak vychází heslář, který je k užitku všem etnologům a muzejním pracovníkům s tím, že všechny předměty, které máme v depozitářích už můžeme s tímto heslářem spojovat, a tak pracovat systematicky,“ vysvětlila etnoložka Muzea Kroměřížska Markéta Hnilicová.

 

Zvěroklestičství však nebylo jediným tématem. Zazněly například příspěvky o etnografické části připravované expozice o tragédii na Ploštině, přehlídce krojů na Slováckém roku v Kyjově či o stavění a kácení májů v době covidových omezení na Litomyšlsku a mnoho dalších.

 

„Kromě odborných informací, které jsme si vyměnili, je důležité i to, že jsme se vůbec potkali. Můžeme si tak sdělit, co zrovna zpracováváme, kterému tématu se kdo věnuje, jaké se chystají expozice a výstavy, které výstavy budou putovní a mohly by se tak objevit i jinde,“ doplnila Markéta Hnilicová.

 

Zástupci muzeí měli na programu i volbu nového výboru a předsedy EK AMG. Důvěru opět dostal Michal Chmelenský ze Západočeského muzea v Plzni, který tak bude ve funkci pokračovat.

 

Součástí semináře byla první den také prohlídka expozic Muzea Kroměřížska, komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Kroměříži s hudebním vystoupením a společenský večer. Druhý den byla pro hosty připravena exkurze do Větrného mlýna Velké Těšany a Muzea v přírodě Rymice.

 

Etnografická komise Asociace muzeí a galerií sdružuje pracovníky etnografických pracovišť řádných členů AMG a individuální členy, kteří se ve svém profesním či soukromém životě věnují etnografickým/etnologickým tématům. Semináře se konají zpravidla dvakrát ročně a slouží k setkávání, výměně zkušeností a referování o výzkumných či prezentačních aktivitách jednotlivých pracovišť. Kvůli koronavirové epidemii se pracovníci setkali naposledy na jaře 2019.

 Fotogalerie