Název loga

Odborná konference Voják a město

Voják a město

Město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.–21. století)

 

Změna místa: Starý pivovar, Prusinovského 114, Kroměříž, 7. října 2021

 

Armáda sehrávala důležitou roli v dějinách mnoha měst na Moravě. U některých z nich je tomu tak dodnes. Vojáci umístění v posádkách byli nedílnou součástí městské společnosti a silně ovlivňovali každodennost, ekonomický, kulturní a urbanistický vývoj těchto lokalit, a to v pozitivním i negativním slova smyslu. Mnohá města byla zasažena také válečnými událostmi a pobytem vlastních či nepřátelských armád. Výrazní představitelé armády často ovlivnili také společenský život míst, kde působili. Moderní historiografie se ve vztahu k vojenským dějinám již neomezuje pouze na popis vojenských tažení, armádních struktur a vojenské techniky, ale snaží se úžeji propojovat vojenské dějiny s těmi hospodářskými, sociálními, s historicko-antropologickým přístupem či s dějinami každodennosti.

 

Jednodenní odborná konference, jež je určena pro historiky, archiváře a všechny zájemce o historii, si klade za cíl zaměřit se v tomto duchu na různé aspekty vztahu armády a prostředí malých i velkých moravských měst, a to od 18. století až do současnosti. 

 

Konferenci pořádá Moravský zemský archiv v Brně–Státní okresní archiv Kroměříž ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, p. o., Knihovnou Kroměřížska, p. o., Městem Kroměříž a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou Ing. Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje, a Mgr. Jaroslava Němce, starosty města Kroměříže. 

 

V případě vydání vládního nařízení z důvodu špatné epidemiologické situace proběhne konference online. 

 

Termíny přihlášek: do 30. září 2021

 

Účastí na konferenci se účastníci zavazují k dodržování aktuálních mimořádných a ochranných protiepidemiologických opatření.

 

Odborná konference bude rozdělena na dopolední a odpolední blok s polední přestávkou. Parkování je pro účastníky zajištěno na nádvoří areálu. Během konference vystoupí Vojenská hudba Olomouc a skupiny bývalých účastníků ASUT v Kroměříži. Pro zájemce je po celou dobu konference přístupná expozice Karla Kryla na Starém pivovaře, po jejím ukončení je nachystána komentovaná prohlídka expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948 v Muzeu Kroměřížska. Není vybírán žádný konferenční poplatek. 

 

Zveme Vás na konferenci se zajímavým programem, do pohostinné a krásami oplývající Kroměříže. Těšíme se na Vaši účast!

 

Za organizátory: 

PhDr. Jitka Zezulová, MZA v Brně–SOkA Kroměříž

PhDr. Šárka Kašpárková, Knihovna Kroměřížska, p. o.

Mgr. Martina Miláčková, Muzeum Kroměřížska, p. o.

Mgr. Daniela Hebnarová, Město Kroměříž

doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D., Katedra historie FF UPOL

 

Kontaktní adresa: 

PhDr. David Sobek

MZA v Brně–SOkA Kroměříž

Velehradská 4259, 767 01 Kroměříž

E-mail: sobek@mza.cz

Tel.: 573 333 832-34Přiložené soubory
Fotogalerie