Název loga

17. 3. 2023 - 23. 4. 2023

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha

3. 3. 2023 - 7. 5. 2023

Vladimír Škranc. Malíř kroměřížských zákoutí

16. 12. 2022 - 5. 3. 2023

Výstava historických malovaných terčů.

1. 12. 2022 - 8. 1. 2023

Tradiční betlém v Muzeu Kroměřížska.

25. 11. 2022 - 19. 2. 2023

Výstava kroměřížské rodačky Otilie Šuterové Demelové

30. 9. 2022 - 27. 11. 2022

Naše ZUŠKA – dáma stočtyřicetiletá

10. 6. 2022 - 13. 11. 2022

Interaktivní výstavní projekt

3. 6. 2022 - 30. 9. 2022

Výstava v tvrzi Rymice

3R

14. 5. 2022 - 18. 9. 2022

Výstava bratří Růžičkových

11. 2. 2022 - 24. 4. 2022

Vladimír Kudlík. Nejkrásnější je nahá...

28. 1. 2022 - 15. 5. 2022

Výstava Náhrdelník času s edukačním programem

25. 11. 2021 - 9. 1. 2022

Tradiční betlém v Muzeu Kroměřížska.

22. 10. 2021 - 30. 1. 2022

Název výstavy je poctou zdejší krajině prosluněných lužních lesů – je to krajina Švabinského mládí, na niž vzpomínal celý život. Kroměřížský malíř a hudebník Václav Vaculovič (* 1957 Olomouc) se představí především pracemi na papíře. Drobné temperové kvaše se významově pohybují na hranici symbolu, oscilují mezi kresbou – malbou, jsou mnohovrstevné až nejednoznačné. V komorním výběru se návštěvníci seznámí s temperovými studiemi, které si autor dělá kontinuálně po dobu více jak čtyř desetiletí. Jejich význam se odvíjí od velkých formátů, k nimž procesuálně míří. Pro Václava Vaculoviče znamenají možnost udržet si rovnováhu tvorby, dostat ve zhuštěné formě na malou plochu vše, o čem léta přemýšlí. Celou obrazovou plochu se záměrem ladí do jednoho převažujícího odstínu, čímž dosahuje naléhavějšího účinku – téměř lehce nahozené imprese, takový šepot malby v pianissimu až po polohy, jež nebyla původně určena k vystavování. 

21. 1. 2021 - 3. 10. 2021

Projekt olomouckého fotografa a pedagoga Petra Zatloukala, který vznikl spojením cyklů Tváře Ameriky a Teens 2k18.

15. 10. 2020 - 2. 1. 2022

Výstava Mák