Název loga

Vladimír Kudlík. Nejkrásnější je nahá...

Vladimír Kudlík (*1939) je malíř „s přemírou obraznosti“, jak sám s oblibou říká. Od robustních postav přes subtilní siluety až téměř na pomezí geometrické abstrakce, tam všude se s jistotou pohybuje. Za všech okolností je však jeho inspiračním zdrojem a věčným tématem žena, ve všech svých fyzických podobách a životních situacích. Jeho tvorbu rovněž silně ovlivňuje láska k folkloru a lidovému umění, k literatuře. Tvorba Vladimíra Kudlíka oplývá jemu vlastním humorem, radostí ze života a nadsázkou. Projevuje se to nejen v obsahu a názvech jeho děl, ale také v poezii, kterou sám píše. Ve všech svých hledáních a počinech, ať již se vyjadřuje zářivými barvami, tlumenými tóny či slovy, dochází jednoznačně k závěru, že „nejkrásnější je nahá...“.

 

Doprovodný program k výstavě:

24. 3. 2022, 16.30 h – Komentovaná prohlídka výstavy s autorem

2. 4. 2022, 9–12 h – Stvořen, tvořen, tvoří (výtvarný workshop s autorem)

 

Záznam z vernisáže od Oldřicha Prajzy

 Fotogalerie