Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Otilie Šuterová Demelová. Návraty

25. 11. 2022–19. 2. 2023

 

Návraty ke kořenům bezděčné inspirace, k místu původu a prožitků z dětství. To vše se promítá do výtvarné tvorby kroměřížské rodačky Otilie Šuterové Demelové (* 1940). Přes základ – kresbu – autorka vždy silně inklinovala k trojrozměrnému sochařskému projevu, především figurativnímu, vyhovuje jí taky reliéf. Otilie Šuterová Demelová, jež od roku 1974 žije ve Lhotce u Zlína, vytvářela po řadu let v poštorenském keramickém materiálu plastiky a reliéfy pro architekturu. Byla to témata do škol, sportovních, zdravotnických i obřadních prostor, do kostelů, oslava regionu i motivy sakrální. Ve své tvorbě reflektuje prožitky žití ať už rodinného, nebo bezpočet proměn, nálad, radostí i exprese, smutku a nového vzepětí naděje.Fotogalerie