VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU

Švabinského kruh přátel výtvarného umění a Muzeum Kroměžížska zvou na přednášku

PhDr.Jitky Zezulové Kroměřížský učitelský ústav a Velká válka 1914-1918

dne 24.března v 17 hod v Konferenčním sále Muzea Kroměřížska.