JOSEF VÁCHAL A BOBEŠ SVOBODA PŘÁTELÉ OD ČERTOVA OCASU

Téměř šedesát pět let trvající přátelství dvou mužů, kteří byli žáky Aloise Kalvody.

 

Grafik Váchal veleznámý, malíř Bobeš zapomenutý a zapomínaný.

 

Čertův ocas - ohyb řeky Jihlavy (místně nazývané Jihlavka), protékajcí hadcovou stepí, nad kterým si Bobeš Svoboda vystavěl Bobšovnu – chatu, dům, ateliér – místo jejich společných setkávání.

 

V knize jsou publikovány nově ve sklepě Bobšovny nalezené Váchalovy dopisy příteli a také Kronika Bobšovny s Váchalovými texty a ilustracemi. Dále také foto, dokumenty. Statě Jiřího Oliče, Víta Ondráčka a Jaroslava Knotka a reprodukce krajinářských děl obou umělců.

 

Cena: 320,- Kč

 

Publikaci můžete zakoupit na vrátnici Muzea Kroměřížska nebo si ji můžete objednat na e-mailu muzeum@muzeum-km.cz.Obrázek k článku JOSEF VÁCHAL A BOBEŠ SVOBODA PŘÁTELÉ OD ČERTOVA OCASUObrázek k článku JOSEF VÁCHAL A BOBEŠ SVOBODA PŘÁTELÉ OD ČERTOVA OCASUObrázek k článku JOSEF VÁCHAL A BOBEŠ SVOBODA PŘÁTELÉ OD ČERTOVA OCASUObrázek k článku JOSEF VÁCHAL A BOBEŠ SVOBODA PŘÁTELÉ OD ČERTOVA OCASU