KROMĚŘÍŽSKÝ PŘÍBĚH VÁLKY

Výstava byla připravena jako připomínka sedmdesátého výročí konce II. světové války, která poznamenala osudy milionů lidí celého světa, stejně jako životy obyvatel Kroměříže a okolí.

 

 

Unikátní dobové fotografie z muzejního archivu, představující život města v letech 1938 – 1945, doplňují předměty ze sbírek Muzea Kroměřížska a Východočeského muzea v Pardubicích i zapůjčené soukromými sběrateli Josefem Huvarem, Martinem Pavlíčkem, Mgr. Evženem Petříkem a Marcelem Večerkou. Jde mj. o výstroj a výzbroj bojujících armád, dochované části oblečení a drobné osobní předměty vězňů koncentračních táborů. 

 Texty na panelech provedou návštěvníka nelehkou dobou okupace až ke květnovým dnům osvobození Kroměřížska, představí osobnosti i zásadní události v širším kontextu. Závěr výstavy je věnován pietní vzpomínce na všechny oběti z řad občanů i osvoboditelů města.