Edukační program k výstavě KROMĚŘÍŽSKÝ PŘÍBĚH VÁLKY

Muzeum Kroměřížska připravilo edukační program k výstavě Kroměřížský příběh války, věnované sedmdesátému výročí konce II. světové války.

Unikátní dobové fotografie z muzejního archivu, představující život města v letech 1938 – 1945, doplňují předměty ze sbírek Muzea Kroměřížska a Východočeského muzea v Pardubicích i zapůjčené soukromými sběrateli – výstroj a výzbroj bojujících armád, dochované části oblečení a drobné osobní předměty vězňů koncentračních táborů.

Program má formu odborného výkladu vedeného autorkou výstavy, muzejní historičkou Mgr. Markétou Mercovou, Dr.

Součástí programu je malý vědomostní kvíz.

 

Termín konání: 17. 9. – 18. 10. 2015

 

Délka programu: 60 minut

 

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost

 

Cílová skupina: žáci VIII. a  IX. třídy ZŠ, studenti SŠ

 

Cenu programu: 30,- Kč

 

Na program je možno se objednat na tel. č.: 734 417 169 nebo na mercova@muzeum-km.cz