DEN KRAJE

DEN KRAJE v Muzeu Kroměřížska

 

Sobota 3. října 2015

10 – 16 hodin

 

  • v 10.30 hodin prezentace spojeneckých armád v rámci výstavy „Kroměřížský příběh války“

 

  • Tvořivá podzimní dílna pro děti

 

  • Komentované prohlídky výstav a expozic

 

  • Konzervátorská dílna Muzea Kroměřížska na Hanáckém náměstí

 

  • Cimbálová muzika BUKOVINKA

 

 

Vstup volný (mimo tvořivou dílnu)