PŘEDNÁŠKA Dr. JURIKA HÁJKA: TRIPOLÁRNÍ CHÁPÁNÍ SKUTEČNOSTI V KOSMOTEANDRICKÉ PERSPEKTIVĚ 2.

 

 

Zveme Vás na přednášku PhDr. et RNDr. Jurika Hájka:

 

 

Tripolární chápání skutečnosti v kosmoteandrické perspektivě 2.

 

 

ve středu 7. října 2015 v 17 hodin v Přednáškovém sále Muzea Kroměřížska