MECHANICKÝ BETLÉM

Mechanický betlém z r. 1959, původně instalovaný v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích

Autor: J. Bařinka – F. Tvrdoň

 

Výroba a stavba betlémů, typická především pro horské a podhorské kraje, byla spojena s podomáckou výrobou, zejména zpracováním dřeva a řezbářstvím.

Naproti tomu bohaté, zemědělské kraje jako např. Haná, jsou na lidové betlémy chudé. Přesto i zde najdeme betlémské soubory nebo jejich torza, instalované většinou v kostelích, které mají dokumentární a uměleckou hodnotu. Kromě několika málo dřevěných, patří většina z nich sériové produkci, kdy figurky byly lisovány z terakoty (pálené hlíny) nebo sádrové směsi, jako kopie dřevořezbových originálů. Náleží k nim také 3,5 m dlouhý betlém s horskou krajinou, betlémským městem a jeskyní, který byl původně instalován v kostele v Prusinovicích. Renovaci poškozeného mechanismu, který uvádí do pohybu figurky, větrný a vodní mlýn v cyklu den a noc, provedlo konzervační oddělení a stolářská dílna Muzea Kroměřížska za vydatné pomoci pana Ing. Milana Lutonského.