ZEMĚ - ZE MĚ - ZE ZEMĚ

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Kroměříž. Široké spektrum výtvarných technik a postupů, jejichž prostřednictvím žáci z rozmanitých úhlů pohledu zpracovávají dané téma.