VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ŠKPVU

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ŠVABINSKÉHO KRUHU PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

 

PROGRAM:

 

  • Přehled činnosti Švabinského kruhu za rok 2015
  • Práce výboru ŠKPVU, úprava Stanov a názvu spolku
  • Program akcí v roce 2016
  • Vzpomínka na Prof. PhDr. Františka Dvořáka, DrSc. (1920 - 2015), historika umění, dlouholetého člena Švabinského kruhu

 

 

Úterý 26. ledna 2016 v 17 hodin v Konferenčním sále Muzea Kroměřížska