PAMÁTKY NA I. SVĚTOVOU VÁLKU. MAČKY A SNĚŽNICE POUŽÍVANÉ JOSEFEM ZAPLETALEM Z KROMĚŘÍŽE PŘI VOJENSKÉ SLUŽBĚ V TYROLSKU.

Při výstavě ke vzniku Československé republiky, kterou mohli návštěvníci Muzea Kroměřížska shlédnout v galerii Portál v říjnu 2013, budilo pozornost několik sbírkových předmětů, které muzeum do svých sbírek získalo v posledních několika letech. Vedle předmětů rozměrných, jako třeba letecké vrtule francouzského stíhacího dvouplošníku SPAD S VII, u které však nevíme, kdo byl jejím majitelem a neznáme okolnosti, za nichž se dostala do Kroměříže, to byly mačky a sněžnice důstojníka rakousko-uherské armády Josefa Zapletala (13. 11. 1888 Tištín – 20. 4.1942 Osvětim). Do muzejních sbírek je daroval v roce 2008 jeho vnuk MUDr. Michal Plintovič z Kroměříže a přidal i mnoho údajů ze života jejich uživatele kroměřížského stavitele Ing. Josefa Zapletala.

 

Josef Zapletal vykonal v letech 1909-1910 jednoroční dobrovolnou vojenskou prezenční službu v Krakově, od 12. 11. 1915 do 8. 9. 1916 působil jako důstojník u dělostřelecké baterie a pozorovatel v pevnůstce Sommo v jižních Tyrolích, konec války ho zastihl jako prvního důstojníka u 5. baterie těžkého dělostřelectva polního pluku č. 3 ve Wörglu v severních Tyrolích (zde ve službě do 4. 11. 1918).

 

Pro službu v horském zasněženém a zledovatělém terénu používal sněžnice a kovové mačky s hroty – k upnutí na podrážky bot.

 

Do hodnosti kapitána v záloze československé armády byl Ing. Josef Zapletal povýšen 1.1. 1935.

 

Josef Zapletal byl od středoškolských studií činný v tělocvičné organizaci Sokol. Gestapem byl zatčen spolu s mnoha dalšími členy kroměřížského Sokola 8. 10. 1941 a přes koncentrační tábor Pod kaštany v Brně transportován do Osvětimi, kde 20. 4. 1942 zahynul.

 

 

Autor textu: Petr PálkaStavitel Ing. Josef ZapletalVojenské sněžnice, Tyroly, 1 sv. válkaVojenské sněžnice užívané dělostřeleckým důstojníkem rakousko-uherské c k armády Josefem Zapletalem z Kroměříže v severních Tyrolích r. 1918, d 40 cm, š 22,5 cm, I č PH 81Mačky užívané dělostřeleckým důstojníkem rakousko-uherské c k armády Josefem Zapletalem z Kroměříže v severních Tyrolích r. 1918, d 15,6 cm, š 11,5 cm, výška bodců 3-3,5 cm, I č PH 75