VELIKONOCE A PESACH

Zveme Vás na tradiční velikonoční program, který bude tentokrát zaměřen na kořeny velikonočních svátků v židovství a křesťanství. V tomto programu se děti také dozví další zajímavosti o slavení židovských svátků, košér stravování, způsobu očisty a naučíme se také tradiční židovský tanec. Na závěr bude připravena výtvarná dílna, kde si děti vyrobí malou velikonoční dekoraci.

 

 

Program je určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ.

 

 

Objednávky tříd na tel. 573 338 388.

 

 

 

Vstupné: 30,- Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.