KRVÍ A ŽELEZEM

 

Výstava Krví a železem mapuje vývoj ozbrojených složek v Kroměříži, dlouhou dobu významném posádkovém městě, od dob třicetileté války po odchod poslední vojenské jednotky na počátku 21. století.

 

Zabývá se nejen vývojem armády, která přichází do města v polovině 17. století a stává se nedílnou součástí města, ale také historii unikátních místních ozbrojených sborů – kroměřížských ostrostřelců a (arci)biskupské knížecí gardy.

 

Jádro výstavy tvoří více než 30 uniforem (replik i originálů) z muzejních sbírek, soukromých sběratelů a zájemců o vojenskou a policejní historii, doplněných výzbrojí, výstrojí, fotografiemi a dalšími osobními věcmi.

 

Expozice je rozdělena do pěti částí – 1. část je zaměřena na období 17. a 18. století (třicetileté válka, války turecké, příchod 3. regimentu do města), 2. část na dobu 19. století (arcibiskupská garda, zlatý věk ostrostřelců, modernizace armády), 3. část na dobu 1. světové války (rakousko-uherská armáda i legie) a období meziválečné, 4. část na období 2. světové války a poválečnou periodu a poslední část bude představovat biskupskou zbrojnici z 2. poloviny 17. století.

 

Doprovodnou část výstavy tvoří samostatná prezentace modelů vojenské techniky, především pak tanků, které mají připomenout 100. výročí jejich prvního nasazení v bojích na řece Sommě. V období prázdnin bude na zámku také rozsáhlá roll-upová výstava Československé obce legionářské Československé legie 1914 – 20.

 

 

Muzeum Kroměřížska děkuje za laskavé zapůjčení předmětů na výstavu těmto zapůjčitelům:

 

Mgr. Evžen Petřík

Marcel Večerka

Michal Zelinka

Muzeum města Ústí nad Labem

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Městské muzeum a galerie v Poličce

Ing. Tomáš Hradil (UNIPREX)

Ing. Jan Langer

Mgr. Kristina Sehnálková

Mgr. František Trávníček, Jednota Československé obce legionářské Valtice

 

 

 

 Obrázek k článku KRVÍ A ŽELEZEMObrázek k článku KRVÍ A ŽELEZEM