DEN ZEMĚ

Zdravé město Kroměříž, SVČ Šipka a Muzeum Kroměřížska společně slaví

 

DEN ZEMĚ

 

ve středu 20. 4. 2016

Tvořivé dílničky:

Dárky z přírodních a recyklovatelných materiálů, Zábavný kvíz o přírodě Kroměřížska

9 - 12 Muzeum Kroměřížska - určeno pro děti

 

Tvořivé dílničky:

Dárky z přírodních a recyklovatelných materiálů, Zábavný kvíz o přírodě Kroměřížska

13 - 17 Muzeum Kroměřížska - určeno pro širokou veřejnost

 

13.00 - Zábavné odpoledne pro děti na Velkém náměstí

 

v sobotu 23. 4. 2016

Cyklojízda k Čápovi

15.30 sraz na Velkém náměstí a cíl U Čápa Záhlinice