FOTOGRAFIE Z POZŮSTALOSTI SPISOVATELKY MARIE VON EBNER-ESCHENBACH, ROZENÉ HRABĚNKY DUBSKÉ Z TŘEBOMYSLIC

Ve sbírkách Muzea Kroměřížska je uložen nevelký fond připomínající výjimečnou ženu, spisovatelku, pro niž se moravské Zdislavice staly nejen rodištěm a později zdrojem inspirace, ale především vytouženým místem odpočinku, kam se ráda vracela během života, a kde našla v rodinné hrobce svůj klid i po smrti.

 

Dcera Františka hraběte Dubského z Třebomyslic a Marie von Vockel trávila dětství s rodinou střídavě na zámku ve Zdislavicích a v otcově domě ve Vídni. V osmnácti letech se provdala za svého bratrance Moritze von Ebner - Eschenbach (1815 - 1898) a spolu pobývali nejen ve Zdislavicích, ale i v zámku v Lysicích, v Lešné u Valašského Meziříčí nebo v Louce u Znojma. V roce 1863 se usadili ve Vídni, Spiegelgasse 2.

 

Interiér domu přibližují dvě fotografie pořízené v roce 1916 vídeňským fotografem Lechnerem. Na prvním snímku je rukou připsáno Tante Marie Ebner’s  Salon, Wien, Spegelgasse 2 a vidíme zde pokoj určený mj. k pořádání společenských večerů, kde si Marie von Ebner-Eschenbach zpestřovala debaty s přáteli o literatuře a divadle hraním karet a drobnou neřestí – kouřením.

 

Druhý snímek (Tante Marie Ebner’s  Schreibzimmer, Wien, Spiegelgasse 2) pak zachycuje spisovatelčinu pracovnu, ve které se věnovala psaní povídek, novel, aforismů, divadelních her a románů především z moravského venkovského prostředí nebo prostředí vídeňské šlechty. Právě v tomto pokoji se zrodilo dílo, za které jí v roce 1898  císař František Josef I. udělil Čestný kříž za umění literaturu, v roce 1900, jako první ženě, Vídeňská univerzita čestný doktorát z filozofie, a za které byla  v roce 1911 nominována na Nobelovu cenu za literaturu.

 

Pozůstalost Marie von Ebner – Eschenbach uchovává například i doklad z roku 1900 o jmenování spisovatelky čestnou členkou čtenářského spolku ve Zdislavicích, ex libris a grafické listy s jejími portréty. Neméně zajímavý je rukopis Františka Dubského, který rok po smrti své tety sepsal vzpomínky nazvané Erinnerungen an Marie von Ebner-Eschenbach.

 

 

Autorka: Mgr. Markéta Mercová, Dr.Pracovna spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach ve Vídni, Spiegelgasse 2Salon spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach ve Vídni, Spiegelgasse 2