KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO

 

Etnograficky zaměřená výstava inspirovaná známou lidovou písní. Hlavním tématem je chov hospodářských zvířat na statku v minulosti jako jednoho ze zdrojů obživy. Zastoupeny budou kráva, kůň, koza, ovce, prase, drůbež, ale i pes a kočka - zvířecí pomocníci člověka na každém hospodářství.  

 

 Obrázek k článku KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTOObrázek k článku KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTOObrázek k článku KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTOObrázek k článku KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTOObrázek k článku KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO