KRÁVA KRÁČÍ K ABSTRAKCI

V Malé galerii Muzea Kroměřížska můžete shlédnout od středy 14. 6. 2017 výstavu grafiky ze soukromé sbírky s titulem Kráva kráčí k abstrakci. Název výstavy je odvozen ze serigrafie amerického umělce Roye Lichtensteina. Ten se nechal inspirovat sérií jedenácti kreseb býka Pabla Picassa a vytvořil svou odpověď, triptych ve stylu pop art jako poctu Picassovi.

Na výstavě, která bude zahájena vernisáží 13. června v 17 hodin, uvidíte řadu dalších grafických listů významných autorů celého 20. století. Výstavu ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska připravili Aldo a Lenka Tenedini.

 

Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o radost, kterou mi přináší umění a představil Vám některá díla ze své sbírky.

Nejsem sběratel v pravém slova smyslu, umění mne vždy provázelo životem a bylo pro mne cestou a prostředkem k chápání a poznávání světa.

 

K výtvarnému umění jsem se dostal prostřednictvím literatury, přesněji četbou autorů italské neoavangardy 60. a 70. let 20. století, především básníka Edoarda Sanguinetiho. Díla výtvarníků jako Dorazio, Turcato, Schifano a dalších italských autorů spojených s tímto obdobím jsme Vám v Muzeu Kroměřížska představili před několika lety.

Odtud vedla cesta k zájmu o britský a americký pop art. Můžete vidět litografie a serigrafie autorů jako Allen Jones, Joe Tilson a Roy Lichtenstein, z italských umělců grafiku Valeria Adami.

Jako germanista mám také blízko k německé kultuře, nechybí tedy ani její zástupci: německo – americký expresionista Lyonel Feininger a Hans Richter, průkopník abstraktního filmu.

Moje žena mi přiblížila české umění, mám velmi rád především dílo Josefa Čapka a Františka Kupky. Zdeňka Sýkoru jsem objevil na výstavě, kterou jsme společně s rodinou navštívili. František Kupka i Zdeněk Sýkora patří oba k zásadním osobnostem své doby na poli abstraktního proudu výtvarného umění. Tato tendence je na výstavě zastoupena také litografií představitele amerického lyrického abstraktního expresionismu Marka Tobey a optickými hříčkami původem maďarského umělce Viktora Vasarelyho.

V posledních letech mne oslovila tvorba umělců z okruhu francouzského hnutí Fluxus, podařilo se mi získat alespoň malou ukázku z díla jeho klíčových osobností Bena Vautiera a Roberta Filliou. Vzhledem k tomu, že se věnují především happeningům, událostem, případně filmu, nebylo to tak jednoduché.

Konceptuální vztah k přírodním a chudým materiálům je typický pro italské hnutí Arte povera, uvidíte doprovodnou grafiku k jedné z instalací představitele tohoto hnutí Jannise Kounelise. Také Gulio Paolini patří k tvůrcům Arte povera.

 

Velké poděkování patří Muzeu Kroměřížska a panu řediteli Jiřímu Stránskému, že nám umožnil vystavit naši sbírku. Své ženě Lence Tenedini Dohnálkové děkuji za pomoc při přípravě výstavy.

 

Přeji Vám krásný zážitek z procházky grafikou 20. století.

 

Aldo Tenedini

 Obrázek k článku KRÁVA KRÁČÍ K ABSTRAKCI