MYŠKA HRABALKA A JINÉ ILUSTRACE

Výstava uspořádaná ze sbírek Muzea Kroměřížska představuje ilustrátorskou tvorbu akademického malíře, pedagoga Františka Vrobela (23. 4. 1892 Zábřeh nad Odrou – 10. 5. 1953 Kroměříž).

 

František Vrobel přišel do Kroměříže v roce 1927, kdy nastoupil do zdejšího učitelského ústavu jako učitel kreslení. O prázdninách směřovaly jeho cesty především do hor – Valašsko, Beskydy, Ostravice, to byly jeho studnice inspirace. Příroda v celé své rozmanitosti, horalové ve svých chaloupkách – to vše dokázal vyjádřit v jednoduchých liniích pérových nebo akvarelových kreseb.

Ve své tvorbě Vrobel inklinoval především ke knižním ilustracím, k drobnějšímu ztvárnění témat se spoustou detailů a škálou barevných odstínů, přičemž nikdy neopustil tradiční pojetí české realistické knižní ilustrace. Svými kresbami doprovodil více jak 250 knih, včetně učebnic. Mnoho Vrobelových prací bylo uveřejněno v dětských časopisech (Šoteček, Lada dětem, Malý čtenář, Zlatá brána).

Protože byl velkým obdivovatelem přírody, byly mu blízké zejména knihy spisovatele Jana Vrby. Příběhy ve Zlatém klíčku, v Lese, Dražinovské hoře nebo Bažantnici v podstatě svými ilustracemi dotvářel a někdy snad i vysvětloval. Jiné ilustrační pojetí mají knihy s námětem Kroměříže, tedy z prostředí klidné Hané, kde jedinou vyvýšeninou je kopec Barbořina. Sem chodil malovat a odsud pozoroval i zámeckou věž, kterou pak dovedl nakreslit několika jednoduchými čarami, a která se stala značkou nejen Vrobelovou, ale vlastně i samotného města, třeba při konání výstavy 100 let českého národního života v Kroměříži v roce 1948. Neodmyslitelně jsou Vrobelovy ilustrace spojené s knihami Jindřicha Spáčila, v jehož románu Ať žije sněm! z roku 1947 vykouzlil přímo hmatatelně atmosféru Kroměříže poloviny 19. století.

Důležitou kapitolu představují také jeho ilustrace v knihách pro děti, např. ve Vrbově knize O myšce Hrabalce a jiných zvířátkách (1929), kde se snažil o ilustraci výraznou barevně i tvarově, která by byla přístupná dětské vnímavosti a přitom vtipně učila děti poznávat okolní svět.

František Vrobel byl členem Sdružení výtvarných umělců v Hodoníně, dlouholetým členem Klubu přátel umění v Kroměříži a v letech 1936 – 1946 a 1951 – 1953 také jeho předsedou.

První soubornou výstavu jeho prací mu uspořádal v roce 1937 právě Klub přátel umění v Kroměříži a vydal k ní katalog s textem jeho přítele Jana Vrby.

František Vrobel zemřel 10. května 1953. Pochován byl v Kroměříži, kde má čestný hrob na místním hřbitově. Dne 17. května 1963 byla odhalena pamětní deska na domě v Kollárově ulici, kde umělec zemřel.