DEN ZEMĚ - KVETOUCÍ POSLOVÉ JARA

Muzeum  Kroměřížska se i letos připojí k oslavám Dne Země programem pod názvem :

 

Kvetoucí poslové jara

 19. 4. 2017

 9-12  a  13-16 hod

 

Pro návštěvníky budou v prostorách expozice Příroda a člověk připraveny zábavné, poznávací a tvořivé hry.

 

Dopoledne je určeno pro žáky MŠ a ZŠ a je potřebné se na program objednat. Odpoledne od 13 – 16 je připraven program pro širokou veřejnost.