Projekt „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“ je spolufinancován Evropskou unií. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

logo

 

Projekt v rámci IROP, specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

 

Výsledkem realizace projektu bude vybudování recepce a zázemí pro návštěvníky, včetně odstranění přístupových bariér modernizací stávajícího výtahu a nově navrženým výtahem ve dvorním traktu, který propojí stálé expozice. Dále dojde k modernizaci technického zázemí celého objektu a sociálního zázemí, a především k vybudování nových expozic, ve kterých budou instalovány sbírkové předměty muzea ze všech oborů.

Bude to „Expozice hodin a hodinových mechanismů“ v 1. NP, interaktivní expozice „Historie města Kroměříže v 19. a 20. století“ a ve 3. NP vznikne expozice „Poklady ze staré půdy“ v půdních prostorách 4.NP.

Ve dvorním traktu budou vybudovány výstavní prostory pro krátkodobější výstavy.

 

Stavební práce a vybudování nových expozic bude probíhat v etapách po jednotlivých patrech za provozu muzea a ukončení je plánováno v roce 2020.

 

Celkové náklady akce, včetně projektů a inženýrské činnosti jsou 45 mil. Kč. Z dotace IROP bude hrazeno 85% uznatelných nákladů a 5% ze státního rozpočtu.