MOŽNOSTI A MEZE MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU I.

 

 

PhDr. et RNDr. Jurik Hájek

MOŽNOSTI A MEZI MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU

První přednáška rozsáhlejšího cyklu o světových náboženstvích

 

V první části bude probírána otázka jazyka, jeho možností a mezí vyjádřit rozdílné koncepce a zároveň o hledání společného jazyka. Stanovení základních projevů - Bůh, forma, prázdnosta, bytí, existence.

V přednáškách nepůjde o suchý přehled a charakteristiku jednotlivých náboženství a duchovních směrů, ale o tvůrčí a novátorský přístup, jak jej známe z předchozích přednášek Dr. Hájka. Jeho přístup není statický či dogmatický, ale vychází z principů procesuální filozofie a též aplikuje nejnovětší poznatky fyziky s důrazem na kvantovou mechaniku a kosmologii. Zažijete úžasné intelektuální dobrodružství.