MOŽNOSTI A MEZE MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU II.

 

Již druhá přednáška

PhDr. et RNDr. Jurika Hájka

MOŽNOSTI A MEZE MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU II.

Z rozsáhlého cyklu přednášek o světových náboženstvích

 

středa 22. listopadu 2017 v 16.30 h