POHÁDKOVÉ VÁNOCE

 

POHÁDKOVÉ VÁNOCE

Tradiční vánoční program, tentokrát prezentovaný formou pohádkového příběhu.

Děti se dozví:

- jak vypadaly přípravy našich předků na nejkrásnější svátky v roce

- více o době adventní

- obyčeje, které je adventním a vánočním časem doprovázely

- zvyky spojené se stavěním betlémů

- pečení vánočky

- dílnička s výrobou vánoční ozdoby

4. 12. - 22. 12. 2017

Program je určen pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ

Vstupné 30,- Kč

Objednávky na tel. č. 573338388 nebo pitruzzello@muzeum-km.cz