VE MĚSTĚ TO ŽIJE

Městské prostředí poskytuje mnoho druhů biotopů, které se svými vlastnostmi výrazně liší od přirozeného prostředí, ale přesto jsou obývané různými druhy živočichů. Výstava představí biotopy center měst, městských parků, sídlišť, kanalizací, řek a zahrad. Seznámíte s typickými druhy žijícími v těchto biotopech, s jejich změnami chování a s přizpůsobování se novým podmínkám. Zjistíte, jak je město ohrožuje a co oni způsobují svojí činností.

Výstavu doplňují videa z hnízdění drozda zpěvného a hrdličky zahradní, které zachycují stavbu hnízda, nakladení vajíček, vylíhnutí a krmení mláďat a jejich první nesmělé pokusy o létání. Součástí jsou i fotografie pořízené na krmítku a pítku, které návštěvníka seznámí s běžnými druhy našich zahrad. Autorem je amatérsky ornitolog a fotograf Jiří Novák.

Jedním z biotopů, které představuje výstava je kanalizace a tu doplní Vodárny a kanalizace Kroměříž panely, které dokumentují přestavbu Úpravny vody v Kroměříži a Čističky odpadních vod v Hulíně.

Výstava má výrazné výtvarné pojetí, obsahuje desítky dermoplastických preparátů ryb, ptáků a dalších živočichů, velkoplošné fotografie, texty, video a interativní prvky.

Je členěna do několika částí:

Centrum města – populace holubů, poštolek a ochrana památek

Městský park – není vrána jako vrána aneb seznámení s havranem, vránou, kavkou a krkavcem

Sídliště – vlaštovky, jiřičky a rorýsi jako vzdušní akrobaté

Kanalizace – utajení obyvatelé stok a kanálů

Řeka – ryby, vodní ptáci a největší hlodavec Evropy

Zahrada – domov pro ptáky, motýly a včely ve městě

Program je obohacen o řadu interaktivních prvků:

- hry, soutěže, doplňovačky, puzzle

- dotyková část

- krtinec

- živočichové v teráriích

- pracovní materiály pro práci ve školách a školkách

Výstava vznikla ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově.

Za finanční podporu a odbornou spolupráci děkujeme společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.