VE MĚSTĚ TO ŽIJE (INTERAKTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY)

Výstava "Ve městě to žije" je vytvořená ve spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově. Umožní nahlédnutí do života běžných městských živočichů. Městské prostředí poskytuje mnoho druhů biotopů, které se svými vlastnostmi výrazně liší od přirozeného prostředí, ale přesto jsou obývané různými druhy živočichů. Výstava představí biotopy center měst, městských parků, sídlišť, kanalizací, řek a zahrad. Seznámíme vás s typickými druhy žijícími v těchto biotopech, s jejich změnami chování a s přizpůsobováním se novým podmínkám.

Centrum města – populace holubů, poštolek a ochrana památek

Městský park – není vrána jako vrána aneb seznámení s havranem, vránou, kavkou a krkavcem

Sídliště – vlaštovky, jiřičky a rorýsi jako vzdušní akrobaté

Kanalizace – utajení obyvatelé stok a kanálů

Řeka – ryby, vodní ptáci a největší hlodavec Evropy

Zahrada – domov pro ptáky, motýly a včely ve městě

 

Program je obohacen o řadu interaktivních prvků:

  • hry, soutěže, doplňovačky, puzzle

  • dotyková část

  • živočichové v teráriích

  • pracovní materiály pro práci ve školách a školkách

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Program je určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ

Vstupné: 30,- Kč na žáka

Na tento program mohou třídy uplatnit slevu 10,- Kč na žáka, kterou získaly návštěvou předchozího programu Ateliér podle Maxe Švabinského.

Objednávky na čísle: 573 338 388 nebo na e-mailu pitruzzello@muzeum-km.cz