Tomáš Garrigue Masaryk na Velkém náměstí v Kroměříži

Fotografie T. G. Masaryka na Velkém (Masarykově) náměstí z roku 1930.
Autor: Přikryl

 

Tato fotografie se nachází ve fotoarchivu Muzea Kroměřížska, její zadní strana je upravena do formy pohlednice a byla takto i v roce 1935 použita, a to konkrétně dne 7. března, jak dokládá poštovní razítko na jejím rubu i lícní straně. V současné době je adjustovaná na kartonu. V levém horním rohu je přelepena padesátihaléřovou známkou s portrétem T. G. Masaryka z profilu, vydanou k jeho 85. narozeninám. Známka je přeražena poštovním razítkem pobočky Kroměříž 1. Tedy hlavní pobočky poštovního úřadu v Kroměříži, který tehdy sídlil na Riegrově náměstí (dnes budova ČSOB).

Na první pohled se jedná o klasickou exteriérovou portrétní fotografii. Pan prezident stojí uvolněně ve světlém jezdeckém obleku s čapkou a rukama založenýma na prsou. Pozadí portrétovaného tvoří místní význačné dominanty. Za levým ramenem prezidenta se skví Mariánský sloup a z druhé strany je mu více než důstojnou protiváhou vysoko se vypínající silueta věže Arcibiskupského zámku, kterou doplňuje v popředí kašna. Při zběžném pohledu působí tato fotografie jako inscenovaný reprezentativní portrét z návštěvy prezidenta v našem městě. Takovéto portréty se již od dob Rakousko-Uherska hojně vytvářely a šířily mezi obyvatelstvem. Jak bylo toto sběratelství fotografických vizitek a portrétů rozšířeno svědčí také několik desítek sběratelských alb se stovkami portrétů v našich depozitářích.

Ovšem již na druhý pohled u zkušenějšího badatele či zájemce o historické fotografie zaujme nesoulad mezi dobou pořízení snímku (1930) a jeho použitím až o pět let později, společně s výroční známkou k prezidentovým narozeninám. Z historických pramenů se dozvídáme, že prezident Masaryk byl v Kroměříži přítomen v roce 1928 při oficiální návštěvě města a v následujícím roce 1929 při obhlídce vojska v rámci vojenských manévrů konaných v okolí města. V roce 1930 ani 1935 tedy Masaryk v Kroměříži nepobýval. Při podrobnější prohlídce samotné fotografie, která je v pravém dolním rohu opatřena signaturou Přikryl a vročením 1930, objevíme nesoulad mezi nasvícením postavy a pozadí. Zatímco postava je osvícena světlem z čelního pohledu a doplněna konturním světlem z pravé strany na prosvícení detailů tváře, veškeré okolí a objekty v pozadí jsou osvětleny jednotným slunečním svitem zprava z vrchu. Tento nesoulad, stejně jako další drobné nesrovnalosti v podání postavy a pozadí nás vedou k přesvědčení, že se jedná o velmi zdařilou dobovou fotomontáž vytvořenou fotografem Přikrylem. Portrétní podobizna T.G.M. je dle mého názoru kopií oficiální portrétní fotografie vytvořené při ateliérovém osvětlení. Pouze pozadí (tedy veduta Masarykova náměstí v Kroměříži ) je dílem výše zmiňovaného fotografa. Tato dobová fotomontáž je tak skvělým a ve své tematice i ojedinělým dokladem nejen řemeslné zručnosti tehdejšího fotografa Přikryla.

Motivaci ke vzniku takovéhoto snímku můžeme dnes s odstupem času jen odhadovat. Jistě se nejednalo jen o fotografický žert, či ukázku fotografových schopností. Doplnění fotografie výroční známkou a přetiskovým razítkem pošty, které si majitel tohoto snímku pan Jan Večerka (majitel obuvnického závodu) na poštovním úřadě vyžádal, naopak naznačuje snahu o cílené vytvoření sběratelského upomínkového předmětu.Obrázek k článku Tomáš Garrigue Masaryk na Velkém náměstí v Kroměříži