JARMILA HALDOVÁ - ČEŠTÍ PANOVNÍCI

Muzeum Kroměřížska připravuje výstavu s programem pro školy

JARMILA HALDOVÁ - ČEŠTÍ PANOVNÍCI

 

27. 2. - 19. 5. 2019

 

Čeští panovníci - Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové v unikátním souboru, který čítá přes stovku reliéfních kolorovaných dřevořezeb známé ilustrátorky a výtvarnice Jarmily Haldové, která se projektu českých panovníků intenzivně věnuje již přes deset let.

Před samotnou realizací studuje odbornou literaturu, pátrá v archivech a konzultovala s historiky a jinými odborníky. Jak sama říká“ „Moji králové jsou autentičtí do posledního knoflíku!“ Vznikají tak úžasná díla, ve kterých se snoubí krása s historickými fakty.

Interaktivní program pro školy je koncipován jako exkurze do života našich vládců a do doby, ve které žili. Zábavnou formou si přiblížíme základní stavební slohy, uspořádáme si módní přehlídku historických oděvů, vyzkoušíme si „nejpopulárnější“ mučicí nástroje ve středověku či repliky hudebních nástrojů. Čeká nás taká řada kvízů, doplňovaček či puzzle s panovnickou tématikou…

Program je určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

Pro školní třídy je připraven speciální program, na který je nutno se objednat
na tel. č. 573 338 388 nebo na e-mail: pitruzzello@muzeum-km.cz.

 

Jarmila Haldová (* 3. 12. 1951) Jarmila Haldová, rozená Havlíková, si vydobyla jméno ve výtvarném světě nápaditými a sochařsky dovednými dřevěnými skulpturami a reliéfními obrazy, osvědčila se však i jako minuciózní malířka botanických krás i jako ilustrátorka pohádek a tvůrce papírového, typicky českého betlému. Kromě svých kulturních závazků v regionu bydliště stačila porodit čtyři syny. Od dětských let se intenzivně zajímá o historii, později také o botaniku, kterou se celý život zabývá její manžel. Její otec Václav Havlík (nar. v Praze 1921) absolvoval studium na UMPRUM, která též jeho úsilím byla povýšena na vysokou školu. Působil v profesionálním loutkovém divadle prof. Skupy − Divadélku Spejbla a Hurvínka − jako scénograf a poté byl členem nového profesionálního loutkového divadla v Praze − Ústředního loutkového divadla − v téže funkci a navíc i jako šéf výpravy. Jedenatřicet let vyučoval loutkářské technologii na Katedře loutkářství Divadelní fakulty pražské Akademie múzických umění. Matka Jarmila Havlíková (nar. v Praze 1923), absolventka UMPRUM, studentka profesora Muziky, zkušená kreslířka a malířka, naplňovala dlouhá léta své výtvarné kreace úsměvnou pohodou, vyvedenou často až do milého šibalství.

 

JARMILA HALDOVÁ – Byla vyhledávána jako ilustrátorka mnoha dětských knížek, realizátorka loutek, objednaných většinou zahraničními divadly. Vážnější uměleckou tvorbu J. Haldové lze vystopovat již v sedmdesátých letech, kdy vytvořila množství botanických ilustrací na špičkové úrovni. Některé z nich byly publikovány v zahraničních odborných botanických časopisech. Proto je od této doby známá v zahraničí (především USA a Velké Británii) jako vynikající ilustrátorka rostlin. Dokládá to několik stran odkazů v celosvětovém seznamu botanických ilustrací (Index Londonensis). V roce 1975 se s rodinou přestěhovala z Prahy do Sedloňova v Orlických horách, kde začala tvořit dřevěné plastiky s dětskou tématikou − inspirace doma měla věru dost. Později začaly vznikat větší tematické celky (kolekce bohů z řecké mytologie, soustružené a kolorované postavy z Mozartových oper , postavy z Babičky Boženy Němcové). V osmdesátých letech pracovala Jarmila Haldová v rychnovském okresním muzeu, kde realizovala několik velmi zdařilých výstav. V průběhu devadesátých let ilustrovala pět sešitů a jednu knihu pověstí z Orlických hor a Podorlicka, vydávaných Okresním muzeem a Okresním archivem. V posledních letech ilustrovala tři díly pohádek z Orlických hor J. Lukáška a knihu místních německých báchorek Babička vypravuje ve dvojjazyčném vydání. Nelze opomenout stovky botanických ilustrací do čtyř obsáhlých monografií prvosenek, hořců, pivoněk a lýkovců, které zpracoval její manžel. Dvě z nich vyšly v USA, zbývající si autoři vydali vlastním nákladem. Ty autorku proslavily především za hranicemi − dokládá to hodnocení z prestižní výstavy umělců věnujících se botanické ilustraci (11th International Exhibition of Botanical Art & Illustration, Hunt Institution for Botanical Documentation Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 2004−2005). K nápadu vytvořit kompletní soubor českých panovníků jistě přispěla práce na dvaatřiceti reliéfech světců pro katolickou nadaci pro nevidomé. Projektu českých panovníků se intenzivně věnuje již deset let. Historický materiál však samozřejmě sbírala mnohem dříve. Studovala odbornou literaturu, pátrala v archivech, konzultovala s historiky a dalšími odborníky.

 

 Obrázek k článku JARMILA HALDOVÁ - ČEŠTÍ PANOVNÍCIObrázek k článku JARMILA HALDOVÁ - ČEŠTÍ PANOVNÍCI