DANA KYNDROVÁ - PODKARPATSKÁ RUS

Autorka Dana Kyndrová o svém vztahu k Podkarpatské Rusi:

Poprvé jsem se na Podkarpatskou Rus (dnes Zakarpatská Ukrajina) vypravila v srpnu 1991, pár dní po moskevském puči. Rozpad sovětského impéria byl na spadnutí a já jsem si tehdy naivně myslela, že tento kus země, o který nás Stalin koncem války bezostyšně okradl, by se opět mohl stát součástí Československa. Politika je však věc složitá a já záhy pochopila, že se žádná náprava křivd a vracení konat nebude. Po rozpadu Československa se této iluze definitivně vzdali i samotní podkarpatští Rusíni. Cesta do Evropy se jim uzavřela a marasmus, do kterého je přivedl komunistický režim, se díky katastrofální hospodářské situaci Ukrajiny začal čím dál více prohlubovat.

DANA KYNDROVÁ

Vystudovala francouzštinu a ruštinu na Filozofické fakultě UK v Praze (1979).

Deset let působila na katedře jazyků strojní fakulty ČVUT a po listopadu 1989

na katedře jazyků AMU. Od roku 1992 je volnou fotografkou. Žije v Praze.

Fotografovat začala v osmnácti letech a věnovala se vždy černobílé humanistické fotografii.

Uspořádala řadu výstav doma i v zahraničí a vydala sedm autorských publikací: Nepolepšitelná víra v lepší budoucnost (1998), Per musicam aequo (1998), Žena mezi vdechnutím a vydechnutím (2002), Odchod sovětských vojsk z Československa (2003), Podkarpatská Rus (2007), Algerie-Togo (2009), společně se svoji matkou Libuší a Rituály normalizace / Československo 70. - 80. let (2011).

 

Získala řadu ocenění ve fotografických soutěžích:

1995-1999 Czech Press Photo (celkem 7 cen),1998 - hlavní cena v národním kole Fujifilm Euro Press Photo Awards (reprezentovala ČR v únoru 1999 na evropském kole v Londýně), 2006 – Grant hlavního města Prahy (za soubor fotografií z ruské pravoslavné pouti), v rámci kterého zachytila život pražských bezdomovců. Řadu let se věnuje tématu Rusové, na kterém začala pracovat již v 70. letech, kdy začala jezdit do Sovětského svazu, respektive do Ruska. Tento její celoživotní a nejdůležitější projekt chce příští rok uzavřít publikací a výstavou.

Kromě své vlastní fotografické tvorby se začala v posledních letech věnovat i kurátorské a organizační činnosti v oblasti fotografie. Je autorkou monografie Miloně Novotného (2000), publikace 1945 Osvobození … 1968 Okupace / Sovětská vojska v Československu (2008) a Jan Palach 16. - 25. 1. 1969 (2009). Za tuto kurátorskou činnost ji Asociace českých profesionálních fotografů udělila titulOsobnost české fotografie 2008".