VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

Muzeum Kroměřížska připravilo

tradiční velikonoční program pro školy a školky

 

Putování velikonočního vajíčka

a čokoládového zajíčka

25. března – 17. dubna 2019

Zábavnou formou si porovnáme naše typické velikonoční zvyky s Velikonocemi, jak jsou slaveny v jiných částech světa.

Proč v Německu házejí vajíčka přes střechu domu?

Proč v Řecku barví vajíčka načerveno?

Čeká vás také plno dalších zajímavostí v letošním novém velikonočním programu.

Nebude chybět ani pečení tradičního velikonočního pečiva a výroba milé drobnosti s velikonoční tématikou.
 

Program je určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ.

Cena programu: 30,- Kč, doprovod zdarma