PROCESUÁLNÍ MYŠLENÍ

Muzeum Kroměřížska Vás zve

 

PhDr. et RNDR. Jurik Hájek

Přednáška v rámci cyklu Možnosti a meze mezináboženského dialogu

 

PROCESUÁLNÍ MYŠLENÍ

ve vědě, filosofii a náboženství

 

Čtvrtek 30. května 2019

v 16.30 hodin

Přednáškový sál

Muzea Kroměřížska