VÝSTAVA VE FIRMĚ KURARAY HOLEŠOV

Že záchranný archeologický výzkum před plánovanou stavbou nemusí být jen nutné zlo, dokazuje firma Kuraray Europe Moravia s.r.o. z Holešova, která si přála archeologické nálezy z místa stavby vystavit přímo v nové hale. Do projektu se kromě Muzea Kroměřížska zapojili také pracovníci kroměřížského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno a Městského muzea a galerie Holešov. Keramika a kamenná industrie z období eneolitu (pozdní doby kamenné) z místa stavby je ve výstavě doplněna o nálezy z holešovského pohřebiště z doby bronzové v trati Zdražilovsko a výběr nálezů datovaných od pravěku do středověku z katastru města Holešov. Výstava není přístupná veřejnosti.Obrázek k článku VÝSTAVA VE FIRMĚ KURARAY HOLEŠOVObrázek k článku VÝSTAVA VE FIRMĚ KURARAY HOLEŠOVObrázek k článku VÝSTAVA VE FIRMĚ KURARAY HOLEŠOVObrázek k článku VÝSTAVA VE FIRMĚ KURARAY HOLEŠOV