OSOBNOST A MĚSTO

Osobnost a město

Úloha osobnosti V rozvojI měst na Moravě v 19. století A V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ

 

Odborná konference Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Kroměříž pořádaná ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměřížska a Městem Kroměříž se koná

dne 3. října 2019

Místo konání: Přednáškový sál Muzea Kroměřížska v Kroměříži, Velké náměstí 38

 

Jednodenní odborná konference je pořádána na počest JUDr. Jana Kozánka (1819–1890), advokáta, poslance, mecenáše kultury, podporovatele škol a hospodářského rozvoje města Kroměříže. Určena je pro historiky, archiváře a všechny zájemce o historii se zaměřením na úlohu osobnosti vrozvoji měst na Moravě v 19. století, ať už se jednalo o město velké či malé, převážně české či německé, s méně či více početnou židovskou menšinou. Pozornost bude soustředěna na města jako centra celostátních a samosprávných institucí, kultury a školství, zdravotnictví nebo hospodářského rozvoje regionu.

JUDr. Jan Kozánek se v roce 1851 přistěhoval do Kroměříže a ihned se aktivně zapojil do národního probouzení města, které bylo silně poněmčené, na radnici se úřadovalo a jednalo jen německy až do nástupu prvního českého starosty města Vojtěcha Kulpa v roce 1886. Jan Kozánek i jeho žena Marie byli podporovateli českých spolků a jejich aktivit, Kozánek stál u zrodu Hospodářské jednoty záhlinicko-kvasické, rozvoje regionálních cukrovarů a jiných průmyslových činností. Velký podíl má rodina Jana Kozánka na podpoře českého školství (zasloužil se například o vznik kroměřížského českého vyššího gymnázia) a kulturního dění v Kroměříži. Ve známé „Kozánkově vile“ se scházeli významní umělci, jako Antonín Dvořák, Ema Destinnová, Rafael Kubelík a mnozí další.

 

Termíny přihlášek: do 20. září 2019

Pro aktivní účast: do 31. srpna 2019

Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední blok s polední přestávkou. Příspěvky v rozsahu 15 minut mluveného slova. Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku v rozsahu max. 10 normostran.

Konferenční poplatek nebude vybírán.

 

Zveme Vás na konferenci se zajímavým programem, do pohostinné a krásami oplývající Kroměříže. Těšíme se na Vaši účast!

 

Za organizátory:

PhDr. Jitka Zezulová, ředitelka MZA v Brně – SOkA Kroměříž

Mgr. Markéta Mercová, Dr., zástupkyně ředitele Muzea Kroměřížska, p. o.

PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska

 

Kontaktní adresa:

Mgr. David Sobek

MZA v Brně – SokA Kroměříž

Velehradská 4259, 767 01 Kroměříž

Email: sobek@mza.cz

Tel. 573/33 38 32-34Obrázek k článku OSOBNOST A MĚSTOObrázek k článku OSOBNOST A MĚSTOObrázek k článku OSOBNOST A MĚSTOObrázek k článku OSOBNOST A MĚSTO